Ehl-i Sünnet Vel-Cemaat Nedir?

Ehl-i sünnet vel-cemaat, Kur’anı sünnet bilinciyle anlamak demektir. Sünnet bilincinin dışındaki tüm anlayışlar nefsaniyet ve bid’at anlayışlarıdır ki, kalbler bu anlayışlarla katı ve mağrurdur. Bid’at ehli Şeytanın askeri, cehennemin köpeğidir. Köpeğin iradesi Şeytanın elindedir. İradesi Şeytanın elinde olan insanın niyeti ne olursa olsun bilinci yoktur. Tanıdığımız, hatta akrabamız olan kimi cemaat mensubu olan kişilerin “psikolojik” hastalıkları, buradan kaynaklanmaktadır. Heva, hevesine tâbi olan fâsıklarda ekseri cinni hastalık görülmez. Ama bid’at ehli, cin ve Şeytan taifesinin tasallutundan kurtulamaz. Tâ ki, tevbe edip, bid’ati bırakana kadar. Tevbesi dahi, bid’atlerden bir bid’ati işlediği sürece kabul olunmaz.