Mektubat-ı Ma’rûf

İlk yazılan 51 mektubu içeren 2001 yılında yayınlanmış bu eser, yazarın şiir kitaplarından sonraki ilk kitabıdır.

Devamı gelen mektuplar, sırasıyla Ma’rûf (2005’de), Ma’rûf 2 (2011’de) ve Ma’rûf 2 Cild (2018’de) yayınlanmaya devam etmiştir.