Mektubat-ı Ma’rûf

Künye

Yayınevi: Bedir Yayınevi

Baskı: 1. Baskı (Ekim 2001)

Tashih: Siyami Akyel

ISBN: 9758514148

Sayfa Sayısı: 240

Cilt Tipi: Karton Kapak

Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı

Boyut: 16 x 24 cm

Deniz misâli dünya ve denizdeki köpük misâli sayısız putlar. Bu putları devirmeden, selametle sahile (Ahiret'e) ulaşmak mümkün değil. Aksine, denizde boğulup kalırız. Denizin vefasız olduğu, bütün leşleri sâhile vurduğu mâlûmdur.

 

Resulullah Efendimize (salât ve selam olsun ona) sormuşlar: “Din nedir?” “Nasihattir” buyurmuş. Soruyu iki defa daha tekrarlamışlar. Ayni cevabı vermişler. Kur’an-ı Kerim Yüce Allah’ın insanlığa bir nasihatidir. Sünnet Peygamber Efendimizin nasihatidir, Şeriat hükümlerini bir araya getiren fıkıh nasihattir, tasavvufi hikmetler de hep birer nasihattir. Müslüman bu nasihatleri öğrenir, böylece kendisine yararlı ve zararlı olan şeyleri bilir.

 

Dinin birincisi temeli şer’i hükümlerdir. Şeriatsız tarikat ve tasavvuf olmaz. Mevrid-i nasta, yani kesin ve temel hükümlerde tartışma, içtihat yapılamaz. Bunlar dinimizin müttefakun aleyh hükümleridir. Bir de, muhtelefun fih hükümler vardır ki, bazı füruat (teferruat) konularıyla ilgilidir, onlarda görüş ve yorum çeşitliliği olmuştur. Resûl-i Kibriya Efendimiz “Ümmetimin çeşitliliği geniş bir rahmettir” buyurmuşlardır. Rahmet vesilesi olan bu gibi çeşitlilikler konusunda da tartışmak doğru değildir.

 

Elinizdeki bu kitap elli bir mektuptan meydana gelmiş olup içinde nice hikmetler, nasihatler, hayra ve salaha sebep olacak fikirler ve görüşler yer almaktadır. Okuyanlar elbette yararlanır, feyz alıp istifade ederler.

 

Bir Müslümanın önündeki en büyük tehlike dünya sevgisidir. Kim ki, dini imanı dünyadır, paradır, maldır, o kişi elbette büyük bir zarar ve hüsran içindedir. İkinci büyük tehlike nefs-i emmareye kul olmak, benliğini bir put haline getirmektir. Kitabullah, Sünnet ve İslam büyükleri bu konuda Müslümanları uyarıyor.

 

Ne mutlu o kişilere ki, onlar ebedî mutluluğa götüren nasihatleri tutarlar, dünya ve nefs tuzağına düşmezler.

Sultanahmet, 16 Ekim 2001

Mehmed Şevket EYGI

(Bedir Yayınevi Sahibi)