Asrın Efkârı 3

Künye

Yayınevi: Müşahid Yayınevi

Baskı: Nisan 2021

Kapak: Hümeyra Kazdağlı

Sayfa Tasrım: Refik Doğanoğlu

Baskı Cilt: İhlas Gazetecilik A.Ş.

ISBN: 9786057049513

Sayfa: 239

Hayatın hakkı; tebliğde, tebliğin hakkı da huzurdadır. Huzursuzlar, kurgusal haber ve kuruntu hislerle panik ve endişe içinde her şey ve olaya hasret kalırlar.

Asır, akıl sahibi her ferdin, fikir edip müdrik olacağı, bu idrakle hayatı bulacağı vakti ifade eder. Hakikatini, Asr Suresi’nde bulan Asır sözü, ferdin kamil ömür dilimini haber verir. Ferdi müşadeheye göre uzunluk ve kısalığı olan asır, kiminde beş, kiminde on, kiminde kırk yıla tekabül eder. Hakk Teâla Tekaddes Hazretleri asrın hakikatini haber veriyor: “Hatırlayacak kişinin hatırlayacağı kadar size ömür vermedik mi? (Fâtır Suresi: 37)

 

Akıl nimeti; tefekkürle, tefekkür; tezekkürle zuhur eder. Hatıra temelinde teşekkül etmeyen tefekkür etmeyen tefekkür ne şükrü ne sabrı tanır. Nimet olan akıl ya şükür ya sabırla muhatap olur. Lükürle görünen, sabırla korunan akıl asra bedeldir.

 

Asrın Efkârı, her ferdin ömür sermayesini göz önüne sermesine yardımcı olmak için söylenmiş sözlerdir. Efkârımı dillendirdiğim yazıların efkârlı sinlere ulaşması dileğimdir. Akıl nimetini idrak etmiş müslim ve mü’minlere Selâlm olsun.

 

İdris YILMAZ
Mart 2021/ Bursa