Gemidekiler (2. Baskı)

Künye
Bu kitap, yirmi birinci asrın başında laçkalaşan şuurlara bir ihtarnamedir. Şuurun kendisi değil, şuuru hatırlatan, şuurun dinamiklerini gösteren bir yol haritası gibidir.

Onaltı yıl önce yakaza halde gördüğüm bir rüya üzerine yazdığım “Gemidekiler” isimli kitabı, talebe binaen, ikinci baskısını yapıp yayınlamaya karar verdim.

 

Hakka talip olanların yararlanacağını umduğum kitabı tersanede kızağa çektim. Güvertesinde temaşa edip, kamarası dahil her köşesini itinayla tedkik ve tahkik ettim. Elhamdulillahi Rabbil Alemin dedim.

 

Güncellemek tabiri günün anlayışına göre bir şeyi döndürmek, Ona dönük kılmak anlamına geldiği için, ikinci baskısını yaptığımız kitaba güncelleme tabirini kullanmak yanlış olur. Kırığını-çıkığını, boyasını- cilasını yenilemek Onu güncellemek değil güzellemek olur. Kitabı güzelleyerek, dünya denizinden Ahiret’e yolculuk yapmak isteyen gözlerin bakışına sunuyorum.

 

Cehd ve gayret benden Tevfik Allah’dandır.