Sofra

Bir sofra açtık Allah için. Aç olan buyursun. Tok olan, kendisini müstağni görendir. Bu kitapta toplanan yazılar açlık hissini tahrik niyetiyle kaleme alındı.

Hamâkâte, enaniyete, kendinden emin edalara ağır gelir bu yemekler. Birazcık zeka üzerine iyi niyet sürüp Bismillahi diyen herkes, kolayca hazmedebilir.