Fıkıh Hakkında

Fıkıh, kelime itibariyle anlayışın nasılını tespit edip, ölçü belirleyen mânâlarına gelmektedir. Genel anlamda ise, İslâm hukukunu konu alan ilim demektir. Fıkhı olmayanın anlayışı da olmadığı bilinmelidir. Anlayış sahibi olmak için fıkıh tahsilinin şart olduğu, fıkhın tarifinde açıklanmıştır. Körkütük anlayışların zamanımızı ifsâd ettiği günümüzde, sana göre şöyle, bana göre böyle beyanların bilgiyi laçkalaştırdığı ortamda fıkıh ilminin vakarı anlaşılır. Kur’ân, sünnet, icmâ ve kıyas dayanaklarıyla bilgi ve anlayışın mükemmel inşâsını gösteren fıkıh, akıl taşıyan her mahlûk için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Fıkıh, aklın yegâne gıdası, bedenin sermayesidir. Fıkıh olmadan nasıl yürüneceği bilinmediği gibi, ne için yüründüğü de bilinmez. Nasılı ve ne içini içinde barındıran mükemmel bir cevap mahiyetinde olan fıkıh, ancak soru sorma zahmetini taşıyanlara kapısını açar. ( Ma’ruf 2, 14. mektuptan alınmıştır)