Ma’rûf 2

Kişilerin akıl, bilgi, birikim, hal ve ahlakına göre çeşitlilik arz eden mektuplar derde deva, sadre şifa, davaya vefa olacağı ümidindeyim. İsmine Ma’rûf verdik. Bu isim, “Emr-i bil Ma’rûf” u hatırlatmakla birlikte, herkesin bildiği malum konuları ihtiva etmekle de ma’rûf olmuştur.

Biz, bilinip tanınanı hatırlattık yalnızca. Malumu ilan, ma’rûfu tarif ettik.